Skip navigation
Sign on
  • view lightbox
  • view single item
  • view list
Media File
Niels Henrik Abel
Dato: norsk, 1802 - 1829
Biografi: Den norske matematikeren Niels Henrik Abel regnes som en av matematikkens største begavelser. Han er mest kjent for sitt arbeid med den generelle femtegradsligningen. Abel døde av tuberkulose bare 26 år gammel.