Skip navigation
Sign on
  • view lightbox
  • view single item
  • view list
Media File
Olaf Martin Peder Væring
Dato: norsk, 1837 - 1906
Kommentarer: På 1890-tallet var det stort sett Væring som fotograferte for Vigeland. De første eksemplene vi kjenner er fra 1894, det året Vigeland holdt sin første separatutstilling, og alle fotografiene fra dette året er av arbeider fra utstillingen. Disse tidlige fotografiene av Væring har få estetiske kvaliteter. De er ment å skulle dokumentere arbeidene på en objektiv og nøytral måte. Fotografiene tatt senere på 1890-tallet er mer eksperimentelle.
Biografi: Væring etablerte firmaet O. Væring i 1863. Fra slutten av 1860-årene til begynnelsen av 1880-årene holdt han til i Sarpsborg. Deretter etablerte han seg i Kristiania, hvor han i mange år holdt til i Akersgata 57. Væring var spesialist på fotografering av kunst. Etter hans død ble firmaet drevet videre av hans sønnesønn, Ragnvald Væring, og hans svigersønn Karl Teigen. Sistnevnte gikk ut av firmaet i 1936.