Skip navigation
Sign on
TittelSorted AscendingDatoRelaterte personer Objektnummer
Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0722
Vinje's Sokkelu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0723
Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0724
Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0725
Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0726
Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0727
Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0728
Grieg og Vinjeu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0892
Vinje22.02.1896Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0698
A. O. Vinje20.12.1900Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0699