Skip navigation
Sign on
Sorted AscendingTittelDatoRelaterte personer Objektnummer
Abel29.12.1900Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0004
Abel12.07.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0041
Abel12.07.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0042
Abel13.07.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0043
Abel15.07.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0044
Abel17.07.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0045
Abel17.07.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0046
Abel06.09.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0051
Abel22.09.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0052
Abel25.09.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0053