Skip navigation
Sign on
Sorted AscendingTittelDatoRelaterte personer Objektnummer
Abel22.09.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0052
Abel25.09.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0053
Abel03.10.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0054
Abel1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0063
Abel23.11.1901Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0007
Abel1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0070
Abel1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0071
Abelhode14.12.1901Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0015
Abelstatuen21.05.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0029
Alf Hofflundu.d.Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.1012