Skip navigation
Sign on
TittelDatoSorted AscendingRelaterte personer Objektnummer
Livshjulet23.11.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.055
Livshjulet14.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.063
Livshjulet18.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.066
Livshjulet11.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.069
Livshjulet10.02.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.075
Livshjulet03.03.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.083
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.087
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.090
Livshjuletjuni 1934UkjentOKK.VM.B09.1457.110
Livshjulet1934UkjentOKK.VM.B09.1457.113