Skip navigation
Sign on
Sorted AscendingTittelDatoRelaterte personer Objektnummer
Abel21.12.1901Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0021
Abel26.12.1901Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0023
Abel18.03.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0025
Abel19.03.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0026
Abel23.05.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0030
Abel23.05.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0031
Abel23.05.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0032
Abel23.05.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0033
Abel23.05.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0034
Abel09.06.1902Gustav VigelandOKK.VM.T.AA00.0035