Skip navigation
Sign on
Sorted AscendingTittelDatoRelaterte personer Objektnummer
Livshjulet22.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.099
Livshjulet22.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.100
Livshjulet22.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.101
Livshjulet24.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.102
Livshjulet26.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.104
Livshjulet26.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.105
Livshjulet26.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.106
Livshjuletjuni 1934UkjentOKK.VM.B09.1457.109
Livshjuletjuni 1934UkjentOKK.VM.B09.1457.110
Livshjuletjuni 1934UkjentOKK.VM.B09.1457.111