Skip navigation
Sign on
Sorted AscendingTittelDatoRelaterte personer Objektnummer
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.086
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.087
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.088
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.089
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.090
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.091
Livshjulet25.04.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.092
Livshjulet01.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.093
Livshjulet01.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.094
Livshjulet01.05.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.096