Skip navigation
Sign on
TittelDatoSorted AscendingRelaterte personer Objektnummer
Livshjulet14.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.065
Livshjulet18.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.066
Livshjulet08.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.067
Livshjulet08.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.068
Livshjulet11.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.069
Livshjulet11.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.070
Livshjulet11.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.071
Livshjulet20.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.072
Livshjulet20.01.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.073
Livshjulet01.02.1934UkjentOKK.VM.B09.1457.074