Skip navigation
Sign on
TittelDatoSorted AscendingRelaterte personer Objektnummer
Livshjulet23.11.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.055
Livshjulet25.11.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.056
Livshjulet25.11.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.057
Livshjulet04.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.058
Livshjulet04.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.059
Livshjulet04.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.060
Livshjulet04.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.061
Livshjulet14.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.062
Livshjulet14.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.063
Livshjulet14.12.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.064