Skip navigation
Sign on
Sorted AscendingTittelDatoRelaterte personer Objektnummer
Livshjulet06.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.033
Livshjulet10.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.034
Livshjulet12.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.035
Livshjulet14.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.036
Livshjulet18.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.037
Livshjulet18.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.038
Livshjulet20.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.039
Livshjulet20.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.040
Livshjulet24.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.042
Livshjulet24.10.1933UkjentOKK.VM.B09.1457.043