Skip navigation
Sign on

Tittel: Johan Sebastian Welhaven
Dato: 03.08.1903
Relaterte personer:
Mål: Papir: 21,9 × 13,9 cm
Materiale/teknikk: Blekk
Beskrivelse: Skisse til monument over Johan Sebastian Welhaven.
Historikk: De mange skissene til et monument over dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) viser at dette var et arbeid Vigeland var sterkt engasjert i. Da konkurransen om monumentet ble utlyst i 1903 modellerte han flere utkast, men han valgte likevel ikke å delta i konkurransen. Vigelands Welhavenmonume...Les mer
Objektnummer: OKK.VM.T.AA00.0298
Inskripsjon(er)/påskrifter: 3 Aug. 1903