Skip navigation
Sign on

Tittel: Welhavenmonumentet
Dato: u.d.
Relaterte personer:
Mål: Papir: 21,7 × 13,8 cm
Materiale/teknikk: Blekk
Beskrivelse: Skisse til monument over Johan Sebastian Welhaven.
Historikk: De mange skissene til et monument over dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) viser at dette var et arbeid Vigeland var sterkt engasjert i. Da konkurransen om monumentet ble utlyst i 1903 modellerte han flere utkast, men han valgte likevel ikke å delta i konkurransen. Vigelands Welhavenmonume...Les mer
Objektnummer: OKK.VM.T.AA00.0337
Inskripsjon(er)/påskrifter: Welhavenmonumentet