Skip navigation
Sign on

Tittel: Alf Hofflund
Dato: u.d.
Relaterte personer:
Mål: Papir: 21,8 × 14 cm
Materiale/teknikk: Blekk
Beskrivelse: To små skisser til Hofflundmonument.
Objektnummer: OKK.VM.T.AA00.1014
Inskripsjon(er)/påskrifter: Fru Astrid Hofflund Jeg vil kunne paata mig at udføre Gravmonumentet i Bronce over Hofflund. Desverre vil jeg ikke kunne udføre det omtalte m. i "Domkirkestil" men i min egen. Skjønt jeg er meget optat med egne arbeider, er dog opgaven mig saa kjær <at jeg vil kunde paata mig at udføre momumentet>