Skip navigation
Sign on

Tittel: Et Monument for Ibsen
Dato: u.d.
Relaterte personer:
Mål: Papir: 21,9 × 14,4 cm
Materiale/teknikk: Blekk
Beskrivelse: Skisse til monument over Henrik Ibsen.
Historikk: Det finnes i alt 71 tegnede skisser til ulike byster og monumenter over Henrik Ibsen (1828-1906) i Vigeland-museets samling. De fleste av dem er trolig enten fra 1902, da Vigeland jobbet med Ibsenbysten, eller fra 1906, året Ibsen døde.
Objektnummer: OKK.VM.T.AA00.0420
Inskripsjon(er)/påskrifter: Et Monument for Ibsen … Figuren …