Skip navigation
Sign on

Tittel: Skisse til monument
Dato: u.d.
Relaterte personer:
Mål: Papir: 21.9 × 12.7 cm
Materiale/teknikk: Blekk
Beskrivelse: To stående menn. Den ene frittstående, og den andre foran en bauta. Bak bautaen, et hode. Begge mennene i profil.
Objektnummer: OKK.VM.T.AA00.1380