Skip navigation
Sign on

Tittel: Aasta Hansteen
Dato: u.d.
Relaterte personer:
Mål: Papir: 21,6 × 14 cm
Materiale/teknikk: Blyant
Beskrivelse: Tretten skisser av sokler til Aasta Hansteen byste.
Objektnummer: OKK.VM.T.AA00.1010
Inskripsjon(er)/påskrifter: Vekselvis annenhver 3 bredere oppe og nede Aabning