Skip navigation
Sign on

Tittel: To barn rider på morens rygg
Mål: B x H: 18 x 24 cm
Materiale/teknikk: Glassnegativ
Beskrivelse: Granittgruppe nr.6. Granitt. Hammersborg.
Objektnummer: OKK.VM.B05.1605.004
©Vigeland-museet