Skip navigation
Sign on

Tittel: Utkast til Eidsvollsmonumentet
Dato: 1923
Relaterte personer:
Mål: H: 29,5 cm Plint: 18,5 × 18,5 cm
Materiale/teknikk: Pipeleire
Beskrivelse: Utkast nr. 4 til Eidsvollsmonumentet. Tre pillarer bærer trekantet overligger. Øverst en gruppe figurer; en stående mann i hvert av de tre hjørnene og flere sittende mennesker i midten. Mellom pillarene står en urne med krone på en sekskantet sokkel.
Historikk: Både i 1906 og 1908 ble det utlyst konkurranser om et Eidsvollsmonument på Eidsvolls plass foran Stortinget. Planen var å få monumentet realisert til 100-års jubileet for grunnloven i 1914. Vigeland ble begge gangene oppfordret til å levere et utkast, men oppfordringen ble avvist. Likevel utførte ha...Les mer
Objektnummer: OKK.VM.S.0004