Skip navigation
Sign on

Velkommen til Vigeland-museets eMuseum

Nå kan publikum utforske deler av Vigeland-museets samling digitalt, enten via våre «Utvalgte verk» eller ved å bruke søkefunksjonen.

Om samlingen

Vigeland-museets samling er et resultat av en enestående kontrakt opprettet mellom Gustav Vigeland og Oslo kommune i 1921: Byen skulle få alt billedhuggeren hadde skapt, og kom til å skape i fremtiden, mot at kommunen bygde et atelier som senere kunne tjene som museum for Vigelands kunst. Samlingen inneholder nesten hele Vigelands produksjon; 1 600 skulpturer, 12 000 tegninger, 5 000 fotografiske glassplater, 500 tresnitt, samt pasteller, treskjærerarbeider og kunsthåndverk. Skulpturene i Vigelandsparken er også en del av museets samling.

Opphavsrett

Deler av samlingen er beskyttet iht. varemerkeloven og markedsføringsloven. Kommersiell bruk av motiver som omfattes av vernet må derfor ikke skje før disse rettighetene er avklart med Vigeland-museet.

Alle rettigheter til fotografier av Gustav Vigelands kunstverk tilhørende Vigeland-museet forvaltes av Vigeland-museet. Fotografiene må derfor ikke gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra Vigeland-museet.

Utvalgte verk fra samlingen

Velkommen til Kunstsamlingens eMuseum

Om samlingen

Kunstsamlingen består av 18 000 kunstverk, med hovedvekt på maleri og grafikk. Den inneholder også kunst i uterom og stedsspesifikke kunstverk. Kunstverkene er hovedsakelig utplassert på plasser, torv, parker, og i kommunens virksomheter, som barnehager, skoler og kontorer.

Samlingen er ervervet over lang tid - gjennom innkjøp, gaver, utlyste konkurranser, og gjennom direkte oppdrag til kunstnere.

Det er mulig å utforske verk utplassert i uterom her på eMuseum, og bli bedre kjent med samlingen.

Opphavsrett

Kunstverk innlemmet i Kunstsamlingen er opphavsrettslig beskyttet iht. åndsverksloven.

Verkene vist på dette nettstedet er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verkene må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.

Ønsker du å gjengi kunstverk – ta kontakt med BONO for lisensiering av rettigheter.

Utvalgte verk fra samlingen