Skip navigation
Sign on
Tidlige arbeider
Gustav Vigeland debuterte som billedhugger på Høstutstillingen i 1889 med skulpturen "Hagar og Ismael". De tidligste skulpturene har stort sett et religiøst eller mytologisk innhold, ofte med en tydelig påvirkning fra nyklassisismen – men også andre stilretninger. Etterhvert ble Vigeland mer opptatt av å skildre det allmennmenneskelige. Han var opptatt av menneskenes sjelsliv, og fremhevet ofte lidelse og fortvilelse. Dette er karakteristisk for de fleste av arbeidene som ble vist på Vigelands første separatutstilling i 1894. I tillegg er formen underordnet det psykologiske innholdet. Disse tidlige arbeidene ble i samtiden oppfattet som uferdige.

Bla gjennom samlingen