Skip navigation
Sign on
Kunst i uterom

© Gunnar Utsond / BONO. Foto @ Per Berntsen


En rekke verk fra Kunstsamlingen er utplassert i det offentlige rom. Blant verkene finnes blant annet skulpturer, veggutsmykninger og monumenter. Enkelte verk har vært utplassert i flere tiår, andre er montert forholdsvis nylig. Verkene er med på å gi områdene de er plassert i identitet. Verkenes materialer, teknikker og de visuelle uttrykkene varierer, noe som er med på å skape variasjon i omgivelsene. Kulturetaten jobber med utplasseringer av nye verk, og omplasseringer av eksisterende verk når bruken av uteområdene forandrer seg, så det vil alltid være endringer i bybildet.

Bla gjennom samlingen