Skip navigation
Sign on
Høydepunkter fra fotosamlingen
Gustav Vigelands fotosamling består av mer enn 5000 fotografiske glassplater. Samlingen inneholder fotografier tatt av våre mest kjente fotografer, som O. Væring og Anders Beer Wilse, samt fotografier tatt med Vigelands eget kamera, enten av ham selv eller av hans samboer og assistent, Inga Syvertsen. Dette er fotografier som dokumenterer Vigelands skulpturer, samt fotografier av kunstneren hjemme og i atelieret, under arbeid med skulpturene og sammen med venner og bekjente. Materialet er en rik kilde til innsikt i Gustav Vigelands liv og virke. Det forteller om hans bo- og arbeidsforhold, hans arbeidsprosesser, og ikke minst gir det innblikk i Vigeland som privatperson.

Bla gjennom samlingen