Skip navigation
Sign on
Monolittplatået i Vigelandsparken
Monolitten og de 36 granittgruppene som står plassert på Monolittplatået i Vigelandsparken ble modellert av Gustav Vigeland i perioden 1916-1936. Granittgruppene markerer en ny fase i Vigelands kunst. Formene forenkles og gjøres fyldigere, detaljene blir underlagt helheten og en monumental virkning etterstrebes. Enkeltfiguren forsvinner til fordel for grupper - det er de typiske allmennmenneskelige relasjoner som skildres.

Bla gjennom samlingen