Skip navigation
Sign on
Fontenerelieffene i Vigelandsparken
Vigeland modellerte i alt 112 fontenerelieffer, hvorav 60 ble benyttet på bassengkanten i Vigelandsparken. I fontenerelieffene gjentas tregruppenes livssyklus, men med større bredde og variasjon i motivene. Vigeland var alltid opptatt av reliefformen. Han stilte ofte det kravet til en skulptur at man skulle få tak i hele verket når man så det fra én side. Derfor har han modellert mange av sine motiver både som relieff og selvstendig gruppe. Fontenerelieffene er laget i en annen stil enn relieffene fra ungdomstiden, der han oftest ønsket å gi illusjon av dybde. I fontenerelieffene står figurene mot en helt plan bakgrunn.

Bla gjennom samlingen