Skip navigation
Sign on
Barneplassen i Vigelandsparken
På sydsiden av broen, ved søndre dam, ligger den sirkelformede Barneplassen. I midten står en bronseskulptur av et fullbårent foster, mens åtte småbarn på hver sin sokkel er plassert i ring omkring.

Bla gjennom samlingen