Skip navigation
Sign on
Skisser

Fotograf: Vegard Kleven


Vigeland utførte i alt ca. 800 plastiske skisser. Blant skissene finnes utkast til monumenter og fontener, anatomiske studier, dyr, skisser til grupper senere utført i stor målestokk, samt en rekke flyktige ideer og innfall, raskt formet i leire. Vigelands egne uttalelser forteller om hva denne delen av hans produksjon betød for ham. Han skal ha sagt at "Å lage skisser holder fantasien beskjeftiget. Jo mere den sysselsettes, dess mere produktiv blir den" og "Å lage skisser holder en myk innvendig og ung".

Bla gjennom samlingen